face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Vítáme Vás na stránkách baráčnické obce Zákupy.
DSC02372.JPG
289025_208567122539352_100001581977688_599387_405657706_o.jpg
Rychtář
Je nejvyšším představitelem obce .
Místorychtář
Je zástupce rychtáře ,zastupuje ho v nepřítomnosti.
Pantatínek
Působí jako poradce , je strážcem pořádku a správného postupu při zasedáních .
Panimaminka
Dbá o čistotu krojů ,stará se o májku a prapor ,podává staročeskou poctu, vždy zásadně před zasedáním.
Syndik
Syndik je jedna z nejdůležitějších funkcí,musí mít velké organizační schopnosti, jménem obce či župy je ve styku s ostatními obcemi ,župami a státní správou.Připravuje program všech zasedání,vyřizuje veškerou korespondenci, má k dispozici razítko obce,nedostaví li se rychtář,místorychtář je oprávněn řídit zasedání.
Berní
Je účetním obce.
Slídil účtu
Kontroluje berního .
Vzdělávatel
Dbá na dodržování spolkových regulí,baráčnických zvyklostí,na důstojné a správné zacházení s rychtářským právem.
Švandymistr
Švandymistr má na starost přípravu a organizaci všech výchovných,kulturních,zábavných a propagačních akcí v obci .
Šafář
Šafář se stará o veškerý majetek obce společně s panímaminkou podává staročeskou poctu .
Kronikář
Kronikář vede kroniku a zapisuje do ní veškeré dění v obci.
Gratulant
Gratulant má v evidenci veškeré jmeniny,narozeniny a hlavně významná životní jubilea .Podává gratulace písemně nebo ústně,osobní návštěvou u souseda či tetičky.
Praporečník
Praporečník musí být zdatný protože nosí prapor který vyžaduje fyzickou sílu.O prapor se musí pečlivě starat a udržovat ho v čistotě .Nosit prapor se považuje za velkou čest.Nikdy se nenosí přes rameno,ale pouze v pase na řemeni,vztyčený kolmo.
Dráb
Dráb dbá na důstojný průběh jednání.Dohlíží na pořádek nejen při zasedáních,ale i na všech baráčnických akcích,drába musí každý poslechnout má právo pokutovat ,vybraná částka se dává do domečku.V průvodu jde dráb po straně vždy na straně po státní vlajce a praporu.
Ponocný
Ponocný zapálením svíce a troubením na roh zahajuje slavnostní zasedání,stejně jako dráb jde v průvodu po straně ,vždy za státní vlajkou a praporem.

Lorem ipsum dolor sit?

Nam libero tempore, (6 | 100%)
In convallis. (0 | 0%)
Maecenas aliquet (0 | 0%)
normal_cesty_13.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one